Stöd vid tävlingsarrangemang

Kretsen delar ut premier för rörliga mål vid kretsens fältskjutningar, förutsatt att banan är godkänd av kretsinstruktör. 500 kr per station och maximum per år är 2000 kr per tävling. Ansök genom att kontakta Lars T Andersson. lars.t@okrets.se

Kretsen har flaggor och standar med kretsloggan för utlåning i samband med kretstävlingar. Kontakta Jan Aga. jan@okrets.se

När ni skall anordna en fältskjutning (dock ej klubbtävlingar), så ska den alltid godkännas av kretsinstruktören för att vara standardmedaljgrundande. Kontakta någon av våra kretsinstruktörer: Kretsinstruktörer

Vid beställning av medaljer till kretsmästerskap, kontakta Bertil Kärnefelt. bertil@okrets.se