Styrelse kretsen

Allmänna frågor till styrelsen

info@okrets.se

Kontaktuppgifter kretsens styrelse

Ordförande: Lars Erik B –  Öckerö PK ordförande@okrets.se

Vice Ordf: Jan A – Lerums joSSf
jan@okrets.se
Sekreterare: Ola W- Öckerö PK
ola@okrets.se
Kassör: Lars T A – Mölndals SF, lars.t@okrets.se
Medaljansvarig/vice sekreterare: Bertil K – Volvo PK,
Suppleant: Peter J
peter@okrets.se
Webmaster: Jonas P – Lerums JoSSF, Jonas@okrets.se


Kretsinstruktörer

Kretsinstruktör: Johan L – Mölndals SF, johan@okrets.se
Kretsinstruktör: Lasse A – Mölndals SF, lasse@okrets.se
Kretsinstruktör: Tobias E – Landvetter PSF, tobias@okrets.se