Styrelse kretsen

Allmänna frågor till styrelsen

info@okrets.se

Kontaktuppgifter kretsens styrelse

Ordförande: Lars Erik B –  Öckerö PK
ordförande@okrets.se

Vice Ordf: Jan A – Lerums joSSf
Sekreterare: Peter J- GPSSK
Kassör: Lars T A – Mölndals SF
lars.t@okrets.se
Medaljansvarig/vice sekreterare: Bertil K – Volvo PK,
Suppleant: 
Webmaster: Jonas P – Lerums JoSSF

Kretsinstruktörer

Kretsinstruktör: Johan L – Mölndals SF, johan@okrets.se
Kretsinstruktör: Tobias E – Landvetter PSF, tobias@okrets.se