Startsida

      Information gällande Alliansen (Göteborgsföreningarnas Fältskytteallians)

Med anledning av SM-arrangemang samt för få arrangörsföreningar beslutades det vid Alliansenmöte 2023-06-12 att inte anordna några Alliansentävlingar till hösten 2023.

Beslut gällande 2024 fattas vid nytt Alliansenmöte i januari -24.

/Alliansenföreningarna


Anmälan SM 2023
Anmälan till SM 2023 är öppen, https://sm2023.fokboras.se/index.php


Årsmöte 2023

Årsmötet för 2023 kommer hållas 2 April.

Kallelse årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse


Alliansen 2023
Det har än så länge bara beslutats om att hålla Alliansen deltävling 1, 2 och 3 för 2023, vad gäller 4, 5 och 6 kommer Alliansen-föreningarna återkomma angående detta.
Inbjudan till Alliansen 1,2,3


PM från SPSF
Ett PM har skickats ut från SPSF ang ett pågående prov ang stödhand.
PM från SPSF