Startsida


      

PM från SPSF
Ett PM har skickats ut från SPSF ang ett pågående prov ang stödhand.
PM från SPSF


Ny inbjudan KRM fält A-R
Det finns en ny inbjudan med förlängd anmälningstid till KRM fält A-R
 

Banläggarkurs
MSF bjuder in till banläggarkurs

KRM PPC 2022

KRM PPC för 2022 är inställd!

Alliansen 4-5
Ett nytt betalsystem är på ingång för alliansen, men ännu ej på plats, därför kan det vara så att man endast kan betala på plats under alliansen 4 och 5.
https://www.okrets.se/wp-content/uploads/2022/09/MSF-kretsmastrerskap-inbjudan-forlangd-anmalningstid-2022-09-08.pdf