Pistol-SM 2023

Nyhetsflöde för SM 2023

Utökade starter för militär snabbmatch

Skjutlagen i Militär Snabbmatch har i princip fyllts på en vecka varför organisationsledningen beslutat att ändra tiderna för alla skjutlag och utöka med två skjutlag. Tidigare var det i planen en timme och tio minuter mellan starttiderna för skjutlagen, denna har nu justerats och är endast 55 minuter. Vi uppmanar därför alla deltagare att gå in och se vilka de nya skjuttiderna är. Två nya skjutlag har lagts till vilka har fått starttiderna 14.25 och 15.20.


Anmälan SM 2023
Anmälan till SM 2023 är öppen, https://sm2023.fokboras.se/index.php