Rekord

Militär snabbmatch
C – 2017-09-07 Peter Rehnfeldt 577p