Startsida

      


Utbildningar 2019
Okretsens styrelse vill att samtliga föreningar informerar kretsens instruktörer om era behov av utbildningar under 2019.
Ni föreningar som sedan tidigare kommunicerat ut ert behov, vänligen åter ta kontakt med våra instruktörer och informera dem om ert behov, detta för att säkerställa att inte just ert behov faller skymundan. Sista datum för anmälan är sedan innan flyttat till 2019-04-30
Exempel på utbildningar som erbjuds:
-Säkerhet
-Föreningsinstruktion
-Juridik
-Banläggning
-Vapenkontroll
-Sjukvård
Kretsinstruktör: Johan Lindquist johan@okrets.se
Kretsinstruktör: Lasse A   lasse.a@okrets.se
Kretsinstruktör: Tobias E   tobias@okrets.se

Fältskytteseminarium

OBS: Seminariet är fullbokat!
Okrets bjuder in till fältskyttesemenarium, gästande är svenska mästarna Joe furborg (FOK Borås) och Anders Eriksson (MSF), även vår kretsinstruktör Lars Almér, se inbjudan.

Inbjudan fältskytteseminarium 2019-04-09


Okrets Facebook

Hej!

Styrelsen för Okrets har beslutat att införa en Facebooksida. Detta görs för att öka spridningen på den information som styrelsen vill nå ut med, men detta görs även för att kunna göra det lättare för medlemmarna att komma i kontakt med styrelsen.

Facebook-logo-liten Okrets Facebooksida